2022 Fin. Donnänget Hilda äg, Mari Åström Boden
2021 Ruskametsän Wiivi äg, Pernilla Wänstedt Umeå
2019 Axemmy's Wirre, äg Ann-Gerd Fritz Ulrika
2018 Åivets Roj, äg Monica Eklund Lycksele
2017 Högbrons Pella, Marita Larsson Flen
2016 Finnörjes Ipsi
2015 Högklintens A'Salix
2014 Belger Du Nord Irma
2013 Högklintens A'Salix
2012 Bäcklundens Eko
2011 Högklintens A'Salix
2010 Rantakatus Piia